AFGANGSPROGRAMMER
DDSKS
DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE
GRAFIK OG LAYOUT

" Programmer for afgængere ved De Danske Scenekunstskoler i København Odense og Århus 2017 og København igen 2018. 
Programmerne er en blanding imellem at være styret af eleverne selv og af Den Danske Scenekunstskoles design guide."


 

0